Alltid-fri-franktALLTID FRI FRAKT
låga volymkravLÅGA VOLYMKRAV
inga startavgifterINGA STARTAVGIFTER

Direktskrivare

På senare år har en ny sorts tryckmaskiner kommit på marknaden. Dessa använder ofta en modifierad version av en bläckstråleskrivare där man lägger in sin t-shirt som sedan printas direkt i skrivaren.

Dessa maskiner producerar mycket fina tryck med hög detaljnivå i klass med bra screentryck. Fördelen kontra screentryck är att man kan printa en tröja likaväl som 100 utan kostsam schablonframställning. Nackdelen är att maskinerna är väldigt dyra i inköp samt ganska dyra i drift.

Många andra trycktekniker ställer krav på filformatet medan denna maskin trycker det mesta.

För tryck i många färger i mindre volymer är detta den effektivaste metoden.

OBS!

Just nu har vi tyvärr ingen sådan maskin inne och kan därmed inte trycka fullfärgsbilder i små volymer. I större kvantiteter (minimum 50st) kan vi dock trycka med CMYK/fullfärgsbilder på screentryckta transfer som ger otroligt skarpa tryck.

För att slippa en kvadratisk bakgrund runt trycket bör det sparas i ett format som stödjer transparent bakgrund, t.ex. png, esp.

Skrivaren på bilden är en T-jet 3 från US Screen Print & Inkjet Technology och kostar ungefär 150.000 kronor.